Politikalar

Politikalar

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politası

Şirketimiz faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı olmayı, kirliliği önlemeyi, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı ve önlemler almayı hedeflemektedir.

Bu amaçla;

  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve diğer şartları yerine getirmeyi,
  • Faaliyetlerimizden esnasında oluşabilecek tehlike, ramak kala, meslek hastalıkları, çevre boyutları, olası acil durumları ve riskleri tespit edip değerlendirmeyi, azaltmaya çalışıp ortadan kaldırmayı ve fırsatları değerlendirip süreci geliştirme yönünde çalışmalar yapmayı,
  • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin görüşlerini alarak ve aktif katılımını sağlayarak yönetim sistemlerimizin geliştirmesini sağlamayı,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi adına bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek paydaşlarımızın farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Faaliyetlerimizin tamamında çevrenin korunması için; yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak atık oluşumunu, enerji ve doğalkaynak tüketimini azaltmayı ve kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmeyi,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği performansını iyileştirmeye yönelik hedefler koymayı, aksiyonları planlamayı, sonuçları takip edip ve sürekli iyileştirmeye odaklanmayı,
  • Yönetim Sistemimizin etkinliği arttırmak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirip uygulanabilir şartları sağlayıp yürütmeyi ve belirli dönemlerde gözden geçirmeyi,

Bu doğrultuda kurmuş olduğumuz Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Sistemi benimsiyor, destekliyor ve gerekli kaynakları sağlayacağımı ve sürekli geliştirmeyi devam ettireceğimi taahhüt ediyorum.