Politikalar

Politikalar

Kalite Politikası

Şirketimiz tüm ürün ve hizmetlerinde sürekli iyileştirme ve değişim anlayışıyla, sektöründe lider ve takdir edilen bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerleme prensibiyle etkin bir “Kalite Yönetim Sistemi” oluşturmayı ve uygulamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla;

  • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için; müşterilerimizin geri bildirimlerini ve değişen taleplerini analiz ederek etkin bir şekilde yönetip, sürekli iyileşmeyi sağlayan bir sistemi oluşturmayı,
  • Teknolojik gelişmelere paralel olarak ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmeyi ve üstünlüğünü sürekli kılmayı,
  • Ürün yelpazemiz ve hizmet kalitemiz, bilgi birikimimiz ve üretim tecrübemizle ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek bir şirket olmayı,
  • Tüm süreçlerimizde ve üretimimizde etkin, planlı ve sistematik bir kalite yönetim sistemi oluşturarak, üretimin tüm aşamalarında hatasız üretim, optimum maliyet ve zamanında teslimat ile ürün ve hizmetlerimizin niteliklerini arttırmayı,
  • Ulusal ve uluslararası yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamak için çalışmalar yapmayı,
  • Sürekli gelişim için eğitimler planlayarak, paydaşlarımızın yetkinliğini ve farkındalığını arttırmayı,
  • Fikir paylaşımcı ve katılımcı anlayışın oluşmasını sağlamak için süreçlerimizde liderlik ve çalışan katılımını teşvik etmeyi,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
  • Kalite yönetim sistemimizi belirli dönemlerde gözden geçirerek etkinliğini arttırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Bu doğrultuda kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Sistemi benimsiyor, destekliyor ve gerekli kaynakları sağlayacağımı ve sürekli geliştirmeyi devam ettireceğimi taahhüt ediyorum.